Η απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου σχετικά με την δυνατότητα απόλυσης εργαζομένης από την αρχή της εγκυμοσύνης της

Η απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου σχετικά με την δυνατότητα απόλυσης εργαζομένης από την αρχή της εγκυμοσύνης της ως το τέλος της άδειας μητρότητας έρχεται να κατευθύνει σίγουρα με έναν τρόπο τη εθνική νομοθεσία που ήδη παρανόμως σε πληθώρα περιπτώσεων κινήθηκε εναντίον των εργαζομένων.

Η Ευρωπαική απόφαση επί της ουσίας αναδεικνύει σε σπουδαίο λόγο απόλυσης την απόφαση του εργοδότη να προβεί σε ομαδικές απολύσεις.
Στην εθνική νομοθεσία η διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 1483/1984, καθίσταται άκυρη η απόλυση γυναίκας εργαζόμενης που λαμβάνει χώρα είτε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της είτε κατά το χρονικό διάστημα των 18 μηνών που έπονται του τοκετού.Εξαίρεση από την παρεχόμενη προστασία προβλέπει ο νόμος μόνο στην περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την απόλυση της εγκύου. Ειδικότερα, ως σπουδαίος λόγος νοείται κάθε περιστατικό, το οποίο κατ’ αντικειμενική κρίση και εκτίμηση, καθιστά στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, μη ανεκτή την συνέχιση της σύμβασης εργασίας. 

Σπουδαίο λόγο αποτελεί λ.χ. η μη συμμόρφωση της εργαζομένης προς τις οδηγίες και υποδείξεις του εργοδότη, η άσκηση ανταγωνιστικής προς τον εργοδότη δραστηριότητας, η πλημμελής εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων κ.ο.κ. Στην περίπτωση αυτή, πάντως, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς την εργαζομένη, εκτός εάν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας συνίσταται σε διάπραξη ποινικού αδικήματος για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη ή υποβλήθηκε μήνυση εκ μέρους του εργοδότη.
Βλέπουμε λοιπόν πως σπουδαίος λόγος τείνει να θεωρηθεί αποκλειστικά το συμφέρον του εργοδότη(ομαδικές απολύσεις που προφανώς δεν σχετίζονται με το ΠΡΟΣΩΠΟ της εργαζόμενης ή στο σκοτάδι της ελαστασφάλειας)χωρίς να περικλύεται κανένα δίκτυ προστασίας προς την εργαζόμενη.
Δεν είναι μόνο η επίθεση συνολικά προς τους εργαζόμενους/ες είναι και τα αυστηρά πατριαρχικά πλαίσια που επαναλαμβάνονται σε κάθε συνέντευξη που θα σε ρωτήσουν αν είσαι σε σχέση ,αν θες να κάνεις παιδιά και πλέον θα νομιμοποιούνται να σε απολύουν με «σπουδαίους λόγους» που θα ανακουφίζει το πορτοφόλι τους και θα τους περικλύει μια δημιουργική ασάφεια που δεν θα βασίζεται πουθενά.


Άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα καταγγέλεται από το ΣΒΕΜΚΟ.