Φραγμός στις ρατσιστικές φωνές για την φοίτηση των προσφυγόπουλων

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε ως απαράδεκτες λόγω ελλείψεως έννομου συμφέροντος αιτήσεις γονέων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που ζητούσαν επί της ουσίας για τη μη ένταξη των μικρών προσφυγόπουλων στις δημόσιες σχολικές μονάδες της ελληνικής επικράτειας.

«Η ομαλή ένταξη των ανήλικων προσφύγων στις χώρες υποδοχής κατ’ εξοχήν επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης. Η φοίτησή τους δε στα δημόσια ελληνικά σχολεία δεν επηρεάζει και δεν θίγει με οιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα των υπόλοιπων μαθητών και των γονέων τους» αναφέρει η σχετική απόφαση του Γ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απαντώντας στις διαμαρτυρίες και τις κραυγές γονέων για τη μη ένταξη των μικρών προσφυγόπουλων στις δημόσιες σχολικές μονάδες της ελληνικής επικράτειας.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση οι εν λόγω διαμαρτυρίες «αφορούν προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις, οι οποίες δεν επαρκούν για να θεμελιώσουν το έννομο συμφέρον τους».

Με αυτό το σκεπτικό το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε ως απαράδεκτες λόγω ελλείψεως έννομου συμφέροντος αιτήσεις γονέων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που ζητούσαν ακύρωση των κοινών αποφάσεων των υπουργών Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Όπως αναφέρεται, οι ΔΥΕΠ, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, είναι ειδικού σκοπού και λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες κατά τις απογευματινές ώρες, δηλαδή μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων (από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.), παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση στους ανήλικους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας, ούτως ώστε με την εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας τα παιδιά αυτά να ενταχθούν στο μέλλον, εφόσον εξακολουθήσουν να διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στις κανονικές δημόσιες σχολικές μονάδες.

Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχαν προσφύγει 136 γονείς μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών Αυλώνα και Μαλακάσας Αττικής καθώς και οι αντίστοιχοι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι αντιδρούν στη φοίτηση των μικρών προσφυγόπουλων στα δημόσια σχολεία.