Επαναστάτριες Γυναίκες της Κομμούνας: Θέλουμε να είμαστε Λεύτερες

Μετά τη διακήρυξη της Παρισινής Κομμούνας έκανε την εμφάνισή της, τον Απρίλη του 1871, μια ομάδα γυναικών με την επωνυμία “Ένωση Γυναικών για την Άμυνα του Παρισιού και την Περίθαλψη των Τραυματιών”. Συνεχίστε την ανάγνωση «Επαναστάτριες Γυναίκες της Κομμούνας: Θέλουμε να είμαστε Λεύτερες»