Οι δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ κατεδάφισαν Δημοτικό Σχολείο στη Παλαιστίνη

Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις κατεδαφίζουν το Γυμνάσιο του Κατεχόμενου Κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο χτίστηκε με την Μεγάλη Στήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Oλμε)

Ο πρεσβευτής του κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα αποδοκιμάζει το αποτρόπαιο έγκλημα της κατεδάφισης ενός παλαιστινιακού Γυμνασίου, στερώντας από τα παιδιά της Παλαιστίνης το δικαίωμα της εκπαίδευσης και παραβαίνοντας τη απόφαση του UNGA περί δικαιωμάτων του παιδιού (1959). Το μικτό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Al-Tahadi 7» στη Zanuta, νότια της Χεβρώνας, κατεδαφίστηκε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και συστηματικής ισραηλινής προκλητικής κατοχής ενάντια στον παλαιστινιακό τομέα της εκπαίδευσης.

Το μικτό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Al-Tahadi» στη Zanuta είναι ένα από δύο σχολεία που ανεγέρθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κράτους της Παλαιστίνης με τη γενναιόδωρη υποστήριξη της ελληνικής ομοσπονδίας των (ΟΛΜΕ) και με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του ελληνικού λαού, υπογραμμίζοντας το μήνυμα της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους. Το Υπουργείο Παιδείας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κράτους της Παλαιστίνης επιβεβαίωσε ότι η κατοχή είναι ο αρχικός και βασικός υποκινητής ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης και των θεσμών του, ειδικά στους εκπαιδευτικούς»