Αχαΐα:Ολική διαγραφή χρέους σε πατρινό δανειολήπτη-Για χιλιάδες ευρώ

Οριστική απόφαση ολικής διαγραφής χρέους πατρινού δανειολήπτη εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πατρών, εκτιμώντας ότι 
στερείται εισοδημάτων και διαβιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στους λόγους που υιοθέτησε το δικαστήριο για να αποφασίσει τον ορισμό μηδενικών καταβολών εκ μέρους του δανειολήπτη ήταν η χρόνια ανεργία του, η ανικανότητα για εργασία και η ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του και της οικογένειάς του. Την υπόθεση χειρίστηκε ο Κωνσταντίνος Σπ. Γιαννόπουλος, δικηγόρος Πατρών.
Στην απόφαση περιγράφεται η κατάσταση, οικονομική και άλλη, στην οποία βρέθηκε ο δανειολήπτης. Εργαζόταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης μέχρι πριν από δυόμισι χρόνια, με μηνιαίες αποδοχές κάτω των 400 ευρώ. Από εκείνο το διάστημα παραμένει άνεργος, ενώ μακροχρόνια άνεργη είναι και η σύζυγός τους σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος και τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας ήταν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης (400 ευρώ) ενώ ο ίδιος πάσχει από βαριά ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 50%. Οπως αναφέρεται στην απόφαση η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή και δεν του επιτρέπει να εργαστεί. Το συνολικό υπόλοιπο οφειλής από ένα καταναλωτικό δάνειο και μια πιστωτική κάρτα ανερχόταν στις 19.184 ευρώ, ενώ από άλλη τράπεζα χορηγήθηκε ένα ακόμα δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 3.526 ευρώ. Εκρινε ακόμα το δικαστήριο ότι η αρνητική σχέση ρευστότητας και οφειλών του δανειολήπτη δεν πρόκειται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον που τον καθιστά ανίκανο να εργαστεί και για αυτό «συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του» προς τις τράπεζες.
Η μία από τις δύο τράπεζες που τους οφείλονται χρήματα πρόβαλε ένσταση με τον ισχυρισμό ότι ο δανειολήπτης περιήλθε με δόλο σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Το δικαστήριο χαρακτήρισε αόριστο τον ισχυρισμό του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς έκρινε ότι δεν αναφέρεται πότε ανέλαβε ο Πατρινός συγκεκριμένη δανειακή υποχρέωση και ποιο το ύψος της στο επίμαχο διάστημα, ώστε να θεμελιωθεί η αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων. Επίσης, έκρινε ότι δεν αναφέρονται μεταγενέστερα περιστατικά τα οποία να δείχνουν ότι με δική του υπαιτιότητα συνετέλεσαν στο να περιέλθει σε δύσκολη θέση, και τα οποία μπορούσε να είχε προβλέψει. Η ρύθμιση των χρεών του πολίτη θα γίνει με μηνιαίες δόσεις επί τρία χρόνια.
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ