ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – 2018

Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης θεωρεί σημαντικό να υπάρξει μια κοινή βάση συνεννόησης με το σύνολο των φορέων και των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για το τι συνιστά διάκριση στην πράξη

Στο εγχείρημα αυτό, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσώπων που τυγχάνουν ειδικής προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να εμπεδωθεί η ανάγκη συνεκτίμησης τους στην εκάστοτε διοικητική πρακτική.Ο συγκεκριμένος οδηγός στοχεύει να καλύψει πιθανά κενά στην πληροφόρηση των στελεχών του δημοσίου τομέα σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας ή των ιδιοτήτων πολιτών, τους οποίους συχνά η διοίκηση καλείται να εξυπηρετήσει.Η κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνεται στον οδηγό στηρίζεται στην αντίστοιχη κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στη νομοθεσία κατά των δια-κρίσεων, με κριτήριο τον εκάστοτε πιθανό λόγο διάκρισης και συγκεκριμένα: το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, την ηλικία, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις. Το υλικό που περιλαμβάνεται στον οδηγό αποτελεί συνοπτική παράθεση της εμπειρίας και των προβλημάτων που έχουν απασχολήσει τον Συνήγορο κατά τον χειρισμό σχετικών υποθέσεων. Πολύ σημαντική είναι επίσης η συμβολή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η πρώτη έκδοση του οδηγού αυτού έγινε το 2014.

Καθώς έχουν μεσολαβήσει αρκετές αλλαγές τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο,όσο και στη διοικητική πρακτική, κρίθηκε αναγκαία η ενημέρωσή του.Για να είναι χρηστικός άλλωστε, ο οδηγός προτείνει προσεγγίσεις και άμεσες λύσεις που στηρίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις ακολουθούμενες διοικητικές πρακτικές. Επιθυμία του Συνηγόρου είναι να καταστεί αυτός ο οδηγός, τόσο στην έντυπη όσο και στη διαδικτυακή του μορφή, ένα δυναμικό εργαλείο που θα ενημερώνεται τακτικά και θα συμπεριλαμβάνει νεότερες εξελίξεις στις επίμαχες θεματικές. Αυτόν τον στόχο, άλλωστε, εξυπηρετεί και η παρούσα επικαιροποίησή
Συντονισμός και επιμέλεια έκδοσης: Κ. Λυκοβαρδή, Δ. Βερέμης (έκδοση 2017) Χ. Χατζή, Δ. Χορμοβίτης (έκδοση 2014).
Συγγραφή κειμένων: Χ. Αγγέλη, Δ. Βερέμης, Μ. Βουτσίνου, Η. Δεμοίρου, Μ. Καραγιώργου, Ι. Κουβαριτάκη, Α. Λεβέντη, Α. Ματανά, Λ. Μπαλτσιώτης, Κ. Μπαρτζελιώτης, Δ. Μυτιληναίου, Α. Πανάγου, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Σταμπουλή, Ε. Τσακιράκης, Μ. Τσαπόγας, Χ. Χατζή, Δ. Χορμοβίτης.

Για τον Οδηγό εργάστηκαν επίσης οι Οργανώσεις:
Αντιγόνη,
Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ),
Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας,
Κέντρο Ζωής,
Κέντρο Στήριξης Ευάλωτων Ομάδων Νέας Ιωνίας Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ),
Good As You(th), κοινότητα LGBTIQ Νέων Θεσσαλονίκης,
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
Ομοφυλοφιλική & Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ),
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο,
Πολύχρωμο Σχολείο,
Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Pride)
και ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος.

Το εξώφυλλο και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό έκανε η Μάιρα Παπασπύρου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συνήγορο του Πολίτη: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 14:00 και Τετάρτη 08:30 έως 16:30 / Χαλκοκονδύλη 17, 104 32, Αθήνα (Μετρό: Ομόνοια) / Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 1306600 Φαξ: 210 7292129 / Πληροφορίες και ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς στην ιστοσελίδα του ΣτΠ.

© T-zine.gr