Πως χάθηκε το αρχείο του ΕΛΑΣ

Η κάθοδος της ηγεσίας της Αριστεράς στην πρωτεύουσα έγινε χωρίς επεισόδια.  Τη φάλαγγα της την προστάτευε ένοπλη βρετανική συνοδεία. Ούτε στη διαδρομή ούτε κατά την άφιξη στην Αθήνα επέτρεψαν οι Άγγλοι Να γίνει έρευνα στους διάφορους σταθμούς ελέγχου (“μπλόκα”). 

έτσι έμειναν άθικτα τα αρχεία – όσα δεν αποκρύφτηκαν στα βουνά – που έφερε μαζί της η ηγεσία. Χάθηκε όμως το ιστορικό αρχείο του ΕΛΑΣ με πολύτιμο υλικό που περιλάμβανε μεταξύ άλλων ημερολόγια των πρωτοπόρων ανταρτών,  αλλά και άφθονα στοιχεία από επικές όσο πιο σκοτεινές σελίδες του αγώνα, του οποίου η συγκέντρωση και κατόπιν η αξιοποίηση είχαν ανατεθεί σε έναν δημοσιογράφο από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ.

Με άμεση επίβλεψη του Γ. Ζεύγου, το αρχείο ασφαλίστηκε κατά τρόπο αριστοτεχνικό μέσα στις πόρτες ενός από τα αυτοκίνητα της φάλαγγας. Θα ήταν αδύνατη η ανακάλυψη του από οποιονδήποτε έλεγχο.  Όλα είχαν προβλεφθεί, εκτός από κάτι απροσδόκητο: το αυτοκίνητο, ειδικά εκείνο, μόλις η ηγεσία έφτασε στην Αθήνα, επιτάχθηκε επί τόπου από τη Στρατιωτική Αστυνομία (ΕΣΑ) πριν ο οδηγός του και ο συνεπιβαίνων δημοσιογράφος  προφτάσουν να βγάλουν από την κρύπτη το αρχείο. Το όχημα προσκολλήθηκε αμέσως σε μια αποστολή για τη Μακεδονία. Και τα ίχνη του από τότε χάθηκαν, μαζί με το ιστορικό υλικό, που ακόμη παραμένει αναντικατάστατο. Ο Ζεύγος καταλήφθηκε από απελπισία. “Απωλέσαμε”, είπε, “κάτι τόσο πολύτιμο, όσο ίσως και τα όπλα”

Πηγή: Σόλων Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Εκδ. Πολάρις, 2010, τόμος Β’, σελ. 24-25

greekcivilwar