Αναρχισμός και αγροτικά κινήματα στην Πελοπόννησο της σταφιδικής κρίσης

Ενδιαφέρον άρθρο για τις απαρχές του αναρχισμού στην Ελλάδα. Η σταφιδική κρίση του 1893 υπήρξε κομβικό γεγονός τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Τώρα μαθαίνουμε ότι επηρέασε και ιδεολογικά.

Το κείμενο ασχολείται με τα αγροτικά κινήματα της βορειοδυτικής Πελοποννήσου την περίοδο της σταφιδικής κρίσης και στόχος του είναι να εξετάσει την επιρροή σε αυτά των νέων ριζοσπαστικών ιδεολογιών. Συγκεκριμένα του αναρχισμού, όπως αυτός εκφράστηκε από τις προδρομικές σοσιαλιστικές ομάδες των αστικών κέντρων της περιοχής, κύρια της Πάτρας και του Πύργου.

Το κείμενο ασχολείται με τα αγροτικά
κινήματα της βορειοδυτικής Πελοποννήσου
την περίοδο της σταφιδικής κρίσης και
στόχος του είναι να εξετάσει την επιρροή σε
αυτά των νέων ριζοσπαστικών ιδεολογιών.
Συγκεκριμένα του αναρχισμού, όπως αυτός

Μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας στο παρακάτω λίνκ
Αναρχισμός και αγροτικά κινήματα στην Πελοπόννησο της σταφιδικής κρίσης