Κ. Κούνεβα: Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία παραβιάζουν τις αποφάσεις της ΕΕ για τη μετανάστευση

Ερώτηση της ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL, για την απόσυρση των τριών χωρών από τα Παγκόσμια Σύμφωνα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, παρά τις σχετικές δεσμευτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ

Να  πάρουν θέση απέναντι στις μονομερείς αποφάσεις της Αυστρίας, της Ουγγαρίας και τις Τσεχίας να αποχωρήσουν από τα Παγκόσμια Σύμφωνα για τους πρόσφυγες και την ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση καλεί με ερωτήσεις της το Συμβούλιο και την Κομισιόν η ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Οι ερωτήσεις της Κ. Κούνεβα κατατίθενται λίγες μέρες  μετά την  ανακοίνωση της αυστριακής κυβέρνησης, που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, αλλά και τις αντίστοιχες δηλώσεις των κυβερνήσεων Ουγγαρίας και  Τσεχίας ότι θα αποσυρθούν από τις δυο συμφωνίες που προωθεί ο ΟΗΕ και πρόκειται να υπογραφούν  τον Δεκέμβριο στη σύνοδο του Μαρακές. Κι  αυτό παρά το γεγονός  ότι το Συμβούλιο έχει  ήδη από τον  περασμένο Μάρτιο αποφασίσει τη συμμετοχή  της ΕΕ στη σημαντική πρωτοβουλία του ΟΗΕ, από την οποία έχουν αποφασίσει να απέχουν μέχρι στιγμής μόνο οι ΗΠΑ. Η αντιμεταναστευτική και ρατσιστική στάση της κυβέρνησης Τραμπ, όμως, βρήκε μιμητές στις τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που με την επιλογή τους υπονομεύουν τη συμμετοχή της ΕΕ στα Παγκόσμια Σύμφωνα.

Η Κ. Κούνεβα, με τις ερωτήσεις της, υπενθυμίζει τις σχετικές αποφάσεις  του Συμβουλίου  για δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για τη  μετανάστευση και καλεί το Συμβούλιο και την Κομισιόν να εξετάσουν αν οι αποφάσεις της αυστριακής και των άλλων κυβερνήσεων συνιστούν παραβίαση των διεθνών και  ενωσιακών τους υποχρεώσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των δυο ερωτήσεων της Κ. Κούνεβα προς το Συμβούλιο και  την Επιτροπή

«Θέμα:  Απόσυρση Αυστρίας και Τσεχίας από τα Σύμφωνα του ΟΗΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

Η Ουγγαρία, η Αυστρία, που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, και η Τσεχία, προανήγγειλαν την απόσυρσή τους από τα Παγκόσμια Σύμφωνα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες  και την ασφαλή και  νόμιμη μετανάστευση, που αναμένεται να υπογραφούν στη σύνοδο του ΟΗΕ στο Μαρακές τον Δεκέμβριο, επικαλούμενες «περιορισμούς της εθνικής τους κυριαρχίας».

Η στάση αυτή έρχεται σε ριζική αντίθεση με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου και  ανακοινώσεις της Επιτροπής για τις προτεραιότητες της ΕΕ στον ΟΗΕ, σύμφωνα με τις  οποίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα επιδιώξουν την επίτευξη ισχυρών, ισορροπημένων και αποκλειστικών παγκόσμιων συμφωνιών και θα συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση  κοινής προσέγγιση για τη μετανάστευση και τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ερωτώνται το  Συμβούλιο και η Επιτροπή:

– Οι μονομερείς αποφάσεις των τριών χωρών που υπονομεύουν την πρωτοβουλία του ΟΗΕ και τη συμβολή της ΕΕ σε αυτήν δεν είναι αντίθετες με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις; Και αν όχι, ποιες είναι οι ενωσιακές και οι διεθνείς τους υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα;

– Παραμένει η ΕΕ δεσμευμένη στις συνομιλίες του ΟΗΕ για τα Παγκόσμια Σύμφωνα και δεν υποχρεούται, βάσει του αρ. 80 ΣΛΕΕ, να εξασφαλίσει τη δέσμευση όλων  των κρατών μελών στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου;»

avgi.gr