Το Πανεπιστήμιο των Ορέων 15-16 Νοεμβρίου στο Δήμο Αποκορώνου

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, υλοποιεί το άνοιγμα της πανεπιστημιακής κοινότητος στους ανθρώπους της υπαίθρου και στην αγνή λαϊκή γνώση, με στόχο την διαφύλαξη και τη μελέτη του τρόπου ζωής και του πολιτισμού των ορεινών κοινοτήτων.

Η τεχνογνωσία, η επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση της τυπικής εκπαίδευσης, που εκπροσωπεί το αστικό πανεπιστήμιο, συναντά μέσα από το ΠτΟ, την άτυπη – εμπειρική λαϊκή βιωματική σοφία και γνώση των «Ορέων», σε μια γονιμοποιητική διαδικασία, στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠτΟ θα πραγματοποιήσει την επόμενη εξόρμηση του στην Ασή Γωνιά, του Δήμου Αποκορώνου Χανίων, την Πέμπτη 15 & την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, όπου θα γίνουν οι παρακάτω δράσεις:

– Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, Αλληλοδιδασκαλία μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς με την συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Φρέ με θέμα την ιερή τέχνη της Υφαντικής – Αποστολή Πηνελόπη Gandhi,

Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, Ιατρικές εξετάσεις από καθηγητές Ιατρικής με τις ομάδες τους, σε ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού, Καφενεία των Ορέων, με θέματα που αφορούν στην αυτάρκεια, τις τέχνες των χεριών και την ανάπτυξη ενδογενούς, αυτόνομης οικιακής οικονομίας.

Ομάδα Παιδείας

(Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018)

κ. Ε. Μηλιαράκης, Δ/νση Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
κ. Νίκος Καρατάσος, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κ. Ιωάννης Πυργιωτάκης, καθ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παν. Κρήτης
κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας, Παν. Κρήτης
κ. Βαρβάρα Τερζάκη, Αποστολή Πηνελόπη Gandhi

Παιδαγωγική Παρέμβαση – Πρόγραμμα Αλληλοδιδασκαλίας μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς
10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
Υπεύθυνος ομάδας: κ. Σ. Παντελίδης, Εκπαιδευτικός

Δημοτικό Σχολείο Φρέ
Υπεύθυνος ομάδας: κ. Σ. Μιχελάκης , Διευθυντής

Θέματα Αλληλοδιδασκαλίας:
«Αποστολή Πηνελόπη Gandhi – Η Ιερή τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα»,
«Τυροκόμηση» – Δημ. σχ. Ασή Γωνιάς,
«Τεχνολογία Ρομποτικής στην γεωργία» – Δημ. σχ. Φρε

Ομάδα Κοινωνία – Υγεία

Ιατροί των Ορέων

(Παρασκευή 16/11/2018)

Δήμαρχος Δήμου Αποκορώνου: κ. Χ. Κουκιανάκης
Αντιδήμαρχος Δήμου Αποκορώνου: κ. Γ. Γυπαράκης
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ασή Γωνιάς: κ. Σ. Νικολακάκης

Ιατρικές εξετάσεις κατοίκων της περιοχής (10.00-15.30)

Ομάδα Οφθαλμιατρικής – ΚΕΠ Ασή Γωνιάς
Υπεύθυνος αποστολής: κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας Παν. Κρήτη

Ομάδα Νευροχειρουργικής – ΚΕΠ Ασή Γωνιάς
Υπεύθυνος ομάδος: κ. Α. Βάκης, αν. καθ. Νευροχειρουργικής, Παν. Κρήτης

Ομάδα Ουρολογίας – πρώην κοινοτικό κατάστημα Ασή Γωνιάς
Υπεύθυνος Ομάδας: κ. Χ. Μαμουλάκης, αν. καθ. Ουρολογίας Παν. Κρήτης

Ομάδα Κοινωνία – Υγεία

Ιατροί των Ορέων

(Παρασκευή 16/11/2018)

Δήμαρχος Δήμου Αποκορώνου: κ. Χ. Κουκιανάκης
Αντιδήμαρχος Δήμου Αποκορώνου: κ. Γ. Γυπαράκης
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αση Γωνιάς: κ. Σ. Νικολακάκης

Ιατρικές εξετάσεις κατοίκων της περιοχής (10.00-15.30)

Ομάδα Γενικής Ιατρικής – ΚΕΠ Ασή Γωνιάς
Υπεύθυνος ομάδος: κ. Κ. Χλίβερος, Επιμελητής ΕΣΥ,
κ. Μ. Αντωνοπούλου, Γεν. Οικ. Ιατρός,
κ. Ζ. Γουγωπούλου, Γεν. Οικ. Ιατρός

Ομάδα Ψυχιατρικής – χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ασή Γωνιάς
Υπεύθυνος Ομάδας: κ. Ν. Νικολακάκης, Ψυχίατρος

Ομάδα Πολιτισμός – Διαχρονικότητα

Καφενείο των Ορέων

(Παρασκευή 16/11/2018)

Δήμαρχος Δήμου Αποκορώνου: κ. Χ. Κουκιανάκης
Αντιδήμαρχος Δήμου Αποκορώνου: κ. Γ. Γυπαράκης
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αση Γωνιάς: κ. Σ. Νικολακάκης

Ανοικτή συζήτηση – 17.00 (Καφενείο στην Ασή Γωνιά)

Εισηγήσεις

κ. Ι. Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας, Παν. Κρήτης
κ. Α. Βάκης, αν. καθ. Νευροχειρουργικής, Παν. Κρήτης
κ. Χ. Μαμουλάκης, αν. καθ. Ουρολογίας Παν. Κρήτης
κ. Ζ. Κυπριωτάκης, καθ. Βοτανολογίας, ΤΕΙ Ηρακλείου
κ. Α. Στεφανάκης, κτηνίατρος, πρ. «ΓΕΩΤΕΕ» Κρήτης
κ. Ν. Νικολακάκης, Ψυχίατρος,
κ. Α. Φιλλιπάκη, συντ. εκπαίδευσης για την αειφορία Περ. Κρήτης
κ. Β. Τερζάκη-Παλλήκαρη, Αποστολή Πηνελόπη Gandhi

agonaskritis.gr