Μόλις το 4% των ανθρώπων στην Ελλάδα εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα

Ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα


Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, μόλις το 4% των ανθρώπων στην Ελλάδα εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα
Χαμηλά τα ποσοστά σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, με την Γαλλία και την Ισπανία να ακολουθούν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις (6% και 8% αντίστοιχα). Το ίδιο χαμηλά και η Λετονία με 9% των ανθρώπων να δηλώνουν πως εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη εμφανίζεται στην Ολλανδία με 44% να απαντάνε θετικά ως προς την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα κόμματα ενώ το ίδιο υψηλά τα ποσοστά σε Σουηδία και Μάλτα (41% και 36%).


πηγή: Jo Di graphics – English