Όχι, δεν πρόκειται για «πολιτική» ή «κομματική» διαφορά. Έχω τις απόψεις μου, αλλά θα μπορούσα να χειροκροτήσω οποιονδήποτε, αρκεί να μπορούσε να ανατρέψει αυτή την εικόνα της σημερινής Αθήνας.https://www.facebook.com/v2.6/plugins/quote.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df7603e7bf23728%26domain%3Dwww.documentonews.gr%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.documentonews.gr%252Ffd5d0d173269e8%26relation%3Dparent.parent&container_width=580&href=https%3A%2F%2Fwww.documentonews.gr%2Farticle%2Fmegalos-peripatos-kyrie-dhmarxe-sobareyteite-photos%3Ffbclid%3DIwAR1ks7-KDqHS45irYmETEkp2rUYjND6evK_puqfrhpqctdCqA_WXLxPJF3E&locale=el_GR&sdk=joey

Χάσαμε το τρένο όταν έπρεπε, πολλά συμφέροντα, έλλειμμα Παιδείας και αισθητικής αλλά κυρίως μικροκομματικά συμφέροντα, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι ενδεχομένως και μίζες έφεραν την Αθήνα σε μια κατάσταση που δεν θα ζήλευε κανείς.