Ισόβια παροχή 200 ευρώ μηνιαίως στους Έλληνες οπλίτες που πολέμησαν στην Κύπρο

Τροπολογία η οποία προβλέπει τη χορήγηση τιμητικής ισόβιας παροχής του ποσού των 200 ευρώ μηνιαίως στους Έλληνες οπλίτες, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, κατέθεσε το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η συγκεκριμένη τιμητική παροχή θεσπίζεται ως ελάχιστη αναγνώριση του κράτους απέναντι στην προσφορά των Ελλήνων οπλιτών που συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο, κατά τα συγκεκριμένα έτη, υπηρετώντας στη Ζώνη Πρόσω.

Η χορήγηση της παροχής ξεκινά από την 1.8.2020 και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, φορολόγηση ή κράτηση, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα χρηματοδοτικά ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η τιμητική παροχή χορηγείται με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αποδεικνύει την προαναφερόμενη συμμετοχή, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η ετήσια δαπάνη για την καταβολή μηνιαίως της τιμητικής ισόβιας παροχής, εκτιμάται στα 2,4 εκατ. ευρώ.

Από ΚΥΠΕ