Σε φάσμα χρεοκοπίας το 20% των επιχειρήσεων

Του Γιάννη Κιμπουρόπουλου

Εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο συσσωρεύουν χρέη που θα δυσκολευτούν να διαχειριστούν και ακροβατούν ήδη στο χείλος της αφερεγγυότητας. Το αποτέλεσμα είναι πως, παρότι το πρώτο εξάμηνο του 2020 και του πρώτου κύματος της πανδημίας οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων παρέμειναν στα σχετικά χαμηλά επίπεδα του 2019 στις περισσότερες χώρες, στη συνέχεια αναμένεται να αυξηθούν κατά 19%-55%.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μελέτης της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), του οργανισμού ο οποίος έχει ακριβή και διαρκή εικόνα των συναλλαγών που περνούν από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η μελέτη της BIS, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα (9/10), επισημαίνει την προφανή –και πρωτοφανή– αποσύνδεση των χρηματοπιστωτικών αγορών από την πραγματική οικονομία και εκτιμά ότι οι επιχειρηματικές πτωχεύσεις θα φτάσουν το 2021 στο 20% του συνόλου των επιχειρήσεων με τη μορφή της Α.Ε. Το προβλεπόμενο κύμα χρεοκοπιών, λέει η BIS, απαιτεί έναν συνδυασμό πολιτικών που να υποστηρίζουν οικονομικά βιώσιμες εταιρείες και ταυτόχρονα να ανακατανέμουν πόρους σε επιχειρήσεις και τομείς με καλύτερες προοπτικές μετά την πανδημία.

Το φαινόμενο των χρεοκοπιών επιχειρήσεων, για το οποίο η BIS παίρνει υπόψη τις εμπειρίες των προηγούμενων κρίσεων και ιδιαίτερα του 2009, φυσικά δεν είναι ομοιόμορφο σε όλες τις χώρες. Ενώ, λοιπόν, η πρόβλεψή της μιλά για μια μέση αύξηση 33% στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, η διακύμανση από χώρα σε χώρα είναι μεγάλη – από 5% στη Δανία μέχρι πάνω από 30% στην Αυστραλία. Γεγονός που προφανώς συνδέεται τόσο με τα ιδιαίτερα μέτρα στήριξης που πήρε κυβέρνηση κάθε χώρας όσο και με τις ιδιομορφίες του νομικού τους συστήματος και του πτωχευτικού δικαίου.

Παρότι η σχετική πρόβλεψη φαίνεται αληθινά εφιαλτική, η μελέτη της BIS θυμίζει ότι την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2007-2009 η μέση αύξηση των πτωχεύσεων ήταν 45%. Και μιλάμε μόνο για Α.Ε. Σκεφτείτε τι θα γίνει με τα εκατομμύρια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ατομικών, ΕΠΕ, Ο.Ε. κ.λπ.

efsyn