Πότε θ’ ανοίξει η «πλατφόρμα» για την αποζημίωση των καλλιτεχνών του «Μητρώου»;

Χιλιάδες καλλιτέχνες αναμένουν το άνοιγμα της πλατφόρμας προκειμένου να αιτηθούν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, (όσοι δεν την έχουν λάβει), μετά την ΚΥΑ με την οποία  τροποποιήθηκε η ΚΥΑ  16073/287/22.4.2020  και  διευρύνθηκε η λίστα εργαζόμενων καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού που ήταν εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services. gov.gr

Στις 20 Οκτωβρίου 2020, έληξε η προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στο Μητρώο Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού προστέθηκαν  νέες ειδικότητες, που αφορούν κατηγορίες και ειδικότητες που έλειπαν.

Με την εγγραφή στο μητρώο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «οι αιτούμενοι καθίστανται δικαιούχοι των εξής ποσών: 534 ευρώ για τον μήνα Σεπτέμβριο, 534 ευρώ για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. Οικ. 39436/994/30.9.2020 (Β’ 4270) ΚΥΑ, καθίστανται επιπλέον δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με ποσό 800 ευρώ (Μαρτίου-Απριλίου), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ.»

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού στην πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr/, η οποία όμως δεν έχει ακόμη ανοίξει.

ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ