Το καλοκαίρι του 2021 οι Ζαπατίστας στην Ευρώπη

Οι Ζαπατίστας αξίζουν την απεριόριστη αλληλεγγύη κάθε επαναστάτη από τη στιγμή που κατέλαβαν χιλιάδες εκτάρια γης την οποία αναδιένειμαν σε ακτήμονες αγρότες. Επίσης επιχείρησαν να λύσουν το διατροφικό ζήτημα, και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφεραν, ενώ ταυτόχρονα έκαναν άλματα στην υγειονομική πολιτική, την πρόσβαση των αυτοχθόνων στην περίθαλψη και στην εκπαίδευση.

(Από περασμένη ανάρτησή μας)

Από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής λάβαμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο μας ενημερώνει ότι ο Σύλλογις αυτός συνυπογράφει μαζί εκατοντάδες συλλογικότητες από όλη την Ευρώπη (170 από την Ελλάδα) και τον EZLN (Ζαπατίστας) την κοινή διακήρυξη με την οποία ξεκινά η Καμπάνια για την επίσκεψη των Ζαπατίστας στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2021.

Η ίσια συλλογικότητα απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα μαχητικά πρωτοβάθμια σωματεία και τα σωματεία βάσης να συνυπογράψουν τη Διακήρυξη και να εμπλακούν στην Καμπάνια και σε όλες τις δράσεις για που θα πραγματοποιηθούν τη κατά την επίσκεψη των Ζαπατίστας στην Ελλάδα.

Αναλυτική αναφορά γι’ αυτό το γεγονός καθώς και ποιες συλλογικότητες από την Ελλάδα έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα που διαθέτει ο ΣΥΒΧΨΑ