Έρευνα αποκαλύπτει τα όργια της εργοδοσίας σε βάρος των εργαζομένων

Το 52% των εργαζομένων εργάζονται υπερωριακά.

Το 40% δεν πληρώνεται τις υπερωρίες του.

Το 75% των εργαζομένων θέλουν πληρωμή των υπερωριών τους αντί αδείας

Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας έδωσαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας.

Σε συνέχεια ανάλογης έρευνας του Ιανουάριου του 2021, καταγράφονται οι αρνητικές εργασιακές επιπτώσεις στην εντατικοποίηση, τον χρόνο εργασίας καθώς και τις απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.

Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι:

  • Το 52% των εργαζομένων, αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό τους σε εβδομαδιαία βάση.

– Από αυτούς το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 1-3 ώρες

– Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες

– Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες

– Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και πάνω

  • Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του.

– Από αυτούς το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δηλώνουν ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

  • Σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό.
  • Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνουν ότι με βάση την σύμβασής τους εργάζονται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα

– Από αυτούς το 36% δηλώνουν ότι εργάζονται από 21-30 ώρες

– Το 24% δηλώνουν ότι εργάζονται από 31 – 35 ώρες.

Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν ανάλογες, ελαφρώς βελτιωμένες, απόψεις με αυτή του Ιανουαρίου του 2021. Συγκεκριμένα:

– Το 53% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται.

– Το 35% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και το 56% δηλώνουν αντίστοιχα αισιόδοξοι.

Η Έρευνα αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την ένταση της παραβατικότητας που επικρατεί στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας, την έκταση της υπερεργασίας καθώς και την έκταση των απλήρωτων υπερωριών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να αναδείξουν τη σημασία που έχουν για το κεφάλαιο οι αντιδραστικές ανατροπές που προωθεί η κυβέρνηση με το αντεργατικό νομοσχέδιο, σε συνέχεια μεταρρυθμίσεων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιβεβαιώνονται η μεγάλη έκταση που έχει η υπερωριακή απασχόληση στη χώρα μας και ταυτόχρονα η καταπάτηση από την εργοδοσία ακόμα και αυτής της στοιχειώδους υποχρέωσης να καταβάλλει τη νόμιμη αμοιβή για τις υπερωρίες. Γι’ αυτό η κυβέρνηση σπεύδει ασμένως να τους απαλλάξει και με νόμο απ’ αυτή την υποχρέωση, επιβάλλοντας τζάμπα υπερωριακή εργασία για δύο επιπλέον ώρες τη βδομάδα! Το γεγονός μάλιστα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών αντιτίθεται στα σχέδια κυβέρνησης – κεφαλαίου να διευθετείται ο χρόνος εργασίας των υπερωριών με ρεπό ή άδεια, είναι κόλαφος στην προπαγάνδα ότι οι προωθούμενες αλλαγές ανταποκρίνονται τάχα στην «επιθυμία» των εργαζομένων να ρυθμίζουν καλύτερα το χρόνο εργασίας με την οικογενειακή και την προσωπική τους ζωή.

εύφορη πεδιάδα