Δεν έχουν… παράθυρα τα 300 νέα λεωφορεία που κυκλοφορούν

Πολλά από τα 300 νέα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής δεν έχουν παράθυρα, πράμα άκρως επικίνδυνο μέσα στην πανδημία του κορωνοϊού. Λεωφορεία κατάλληλα για τις πολικές περιοχές.Έχουν μόνο κάποια πολύ μικρά ανοίγματα, κάτι που δεν συντελεί στον επαρκή αερισμό της καμπίνας.

Ταυτόχρονα, υπάρχει μόνο μια είσοδος για την επιβίβαση του κοινού, κάτι που συντείνει στο συνωστισμού του κόσμου και άρα στην περαιτέρω διασπορά.

ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ